Điều khoản chính sách bản quyền được đưa ra để tránh những trường hợp vi phạm, sử dụng thông tin trái phép. Khách hàng sử dụng dịch vụ cần tuân thủ những quy định mà trang web cung cấp. Thông tin hữu ích về nội dung bản quyền sẽ được chia sẻ trong bài viết sau. 

Định nghĩa chính sách bản quyền là gì?

Chính sách bản quyền chính là quy định về quyền sở hữu thông tin, hình ảnh, nội dung của thương hiệu. Khi website đã đăng tải công khai thì không có một cá nhân hay tổ chức nào được phép tự ý sử dụng mà chưa được cho phép. Nếu muốn sử dụng thì phải có trích dẫn nguồn, đăng ký bản quyền. 

Tuyên bố bản quyền chính là sự khẳng định uy tín trong quá trình hình thành và phát triển. Chính sách đảm bảo chủ quyền của hệ thống sản phẩm, dịch vụ và khai thác tối đa lĩnh vực đang hoạt động. Từ đó bảo vệ tốt nhất quyền lợi của những hội viên và chủ sở hữu thông tin, hình ảnh. 

Chính sách bản quyền tuyên bố quyền sở hữu của tác giả

Nội dung chính sách bản quyền tại Lịch Bóng Đá

Thương hiệu tuyên bố bản quyền để khẳng định chủ quyền sở hữu và không một cá nhân nào có thể vi phạm. Nội dung chính sách sẽ được quy định cụ thể như sau: 

Chính sách bản quyền về sở hữu trí tuệ

Lịch Bóng Đá luôn chú trọng và bảo vệ quyền lợi của những tác giả. Thương hiệu có quy định về bản quyền sáng tác và cam kết luôn tuân thủ. Thông tin được trang web tổng hợp và cập nhật 24h mỗi ngày. Bạn có thể theo dõi tin tức với tính chính xác cao mà không cần lo lắng về vấn đề vi phạm bản quyền.  

Quy định bản quyền tại Lịch Bóng Đá

Lịch Bóng Đá cam kết toàn bộ tin tức, hình ảnh, video trước khi đăng tải đã được đăng ký bản quyền. Tại đây, không xảy ra tình trạng sử dụng nội dung của tác giả mà không có trích dẫn, bản quyền cụ thể. 

Toàn bộ thông tin, hình ảnh được đăng ký bản quyền trước khi đăng tải

Nguyên tắc xử lý vi phạm bản quyền

Lịch Bóng Đá hợp tác với các tác giả, chủ sở hữu bài viết, nội dung, hình ảnh một cách rất rõ ràng. Vì thế, đối với những trường hợp vi phạm bản quyền hoặc tranh chấp đều sẽ được xử lý nhanh chóng. Đối với các hành vi này thì bắt buộc phải xóa nội dung, hình ảnh,… và nghiêm cấm tái phạm. 

Nội dung chính sách bản quyền Lịch Bóng Đá đã được cập nhật trong bài viết trên đây. Để đảm bảo quyền lợi cho tất cả các bên thì trang web luôn tuân thủ theo tuyên bố bản quyền đã đưa ra.